Контрол на качеството

Контрол на качеството

HUAXIN CARBIDE работи със система за непрекъснат контрол на качеството.Всички области на бизнеса от снабдяването със суровини, производството, обслужването, проверката на качеството и износа до доставката и администрацията се наблюдават за изпълнение.

*Целият персонал ще се стреми към непрекъснато подобряване на съответните дейности, задачи и операции.

*Нашата цел е да доставяме висококачествен продукт на конкурентна цена, която отговаря или надхвърля очакванията на клиента.

*Когато е възможно, ние ще доставим стоки и услуги в срока, поискан от клиента.

* Когато не успеем да отговорим на очакванията на клиентите за качество или доставка, ние ще бъдем бързи в отстраняването на проблема, за да бъдат удовлетворени клиентите.Като част от нашата система за контрол на качеството, ние ще предприемем превантивни мерки, за да гарантираме, че същата повреда няма да се повтори.

*Ние ще съдействаме на спешните изисквания на клиентите, когато това е възможно.

*Ние ще насърчаваме надеждността, почтеността, честността и професионализма като ключови елементи във всички аспекти на нашите бизнес взаимоотношения.